سفارش تبلیغ
صبا

مسعود مختاری

چگونه بد بنویسیم؟!

راه کارهای سازنده برای بد نویسی ( تضمینی)

1- هنگامی که قلم در دست می‌گیرید، به مخاطبان خود فکر نکنید، آنقدر سنگین و در هم بنویسید که همه بدانند شما سرشار از فضل و دانش هستید.

2- هیچگاه درباره موضوعی که می‌نویسید، تحقیق یا العیاذبالله فکر نکنید. در ذهن شما پاسخ همه سوالات وجود دارد. فقط کافی است ذهنیات خود را بر روی کاغذ بریزید.

ادامه مطلب...