سفارش تبلیغ
صبا

مسعود مختاری

باغ متروک و ربودن و تجاوز به دو خواهر توسط شیاطین !

دو زن جوان به اسامی مینا 24 ساله و ستاره 18 ساله که خواهر هستند پس از حضور در پایگاه نهم در اظهارات خود عنوان داشتند که در حوالی پاساژ مهدی واقع در میدان شهرری و به قصدرفتن به مرکز درمانی، سوار یک دستگاه خودرو پراید شده اما دو سرنشین پراید با تهدید چاقو آنها را به یک زمین کشاورزی در حاشیه شهرری برده و در آنجا و به همراه دو جوان دیگر ، آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.